PAN Podium – Een museale vergulde zilveren theebus

PAN Podium – Een museale vergulde zilveren theebus

Op zondag 18 november zal de Vereniging Rembrandt tijdens PAN AMSTERDAM een gevarieerd middagprogramma op het PAN Podium verzorgen met sprekers uit de museale wereld. Er zullen aankopen worden besproken die met steun van de leden van de Vereniging Rembrandt verworven zijn.

Om 14.30- 14.45 uur is het woord aan Hugo ter Avest, directeur van het Hannemahuis in Harlingen. Hij zal de verguld zilveren theebus uit 1736 bespreken, vervaardigd door de Harlinger zilversmid Sijbren Pieters Sonnema, die in 2010 door ons verkocht werd aan de Ottema-Kingma Stichting, gesteund door de Vereniging Rembrandt. De theebus is opgenomen in de vaste collectie van het Hannemahuis, maar tot en met 3 februari 2019 te zien op de nu lopende tentoonstelling “Als kunst je lief is” in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. #verenigingrembrandt #hannemahuis #panamsterdam #pan2018 #ottemakingmastichting #harlingen #kröller-müllermuseum