Dutch silver commemorative spoon

About This Project

Dutch silver commemorative spoon

Arend Hoogland

Haarlem, 1756

Inscription:

Wij traden in den Echt toen ’t Zilver Trouwfeest van’s Bruids Ouders wierd gevierd.

Was ’s Vaders Leeftijd nog agt weeken toegelegt.

Zo had hun Goude Feest ons Zilvere versierd. 6-6-1756 I.V. Westerkappel en M. Koster.